Skip to content

Zjazd Gnieźnieński

Witamy na stronie VIII Zjazdu Gnieźnieńskiego, wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla przyszłości Europy, którego centralnym tematem jest „Rodzina nadzieją Europy”. Zjazd ten, odbywający się w dniach 12-14 marca 2010 roku w Gnieźnie – kolebce chrześcijaństwa w Polsce i mieście świętego Wojciecha, patrona jedności europejskiej, skupia się na krytycznej roli rodziny w kształtowaniu przyszłości naszego kontynentu.

W obliczu wyzwań współczesnego świata, gdzie definicja rodziny i jej tradycyjne wartości są coraz częściej kwestionowane, VIII Zjazd Gnieźnieński stawia sobie za cel pogłębienie zrozumienia i docenienia rodziny jako podstawowego środowiska życia i kształtowania człowieka. Wierzymy, że rodzina jest kluczowa nie tylko dla stabilności społecznej, ale również dla przyszłego rozwoju i jedności Europy.

Podczas zjazdu, uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w dyskusjach i debatach, które koncentrują się na trzech głównych filarach: wizji rodziny w kontekście współczesnego świata, budowaniu relacji i miłości w rodzinie, oraz miejscu rodziny w społeczeństwie i państwie. Spotkanie to zgromadzi wybitnych specjalistów, przedstawicieli różnych Kościołów, religii, polityków, ludzi kultury i ekonomii, którzy wspólnie będą poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości rodziny w Europie.

Polecamy: płytki tarasowe 2cm

Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w tym ważnym dialogu, który ma na celu odnowę i wzmocnienie roli rodziny jako fundamentu naszej wspólnej europejskiej tożsamości i nadziei.

gniezno-3817105_1280

DATA ZJAZDU:
12-14 marca 2010
GNIEZNO, Polska

Program zjazdu

 • Pierwszy dzień zjazdu

  Wizja Rodziny w Współczesnym Świecie

  Ten segment zjazdu skupia się na różnorodnych interpretacjach i wyzwaniach, jakie stawia przed nami współczesna definicja rodziny. Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wykładu kard. Petera Erdö, Prymasa Węgier, na temat „Chrześcijaństwo a rodzina”, który wprowadzi w temat biblijnej wizji rodziny, wspólnej dla judaizmu i chrześcijaństwa. Sesja ta będzie również platformą dla międzyreligijnych debat, z udziałem przedstawicieli judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.

 • Drugi dzień zjazdu

  Życie w Rodzinie i Relacje

  Ten dzień będzie poświęcony refleksji nad życiem codziennym w rodzinie i budowaniem relacji. Znaczącą część obrad stanowić będą dyskusje na temat miłości i jej roli w rodzinie, a także wyzwania, jakie stawia przed nami współczesna „kultura seksu”. Będzie to również okazja do zastanowienia się nad praktycznymi aspektami życia rodzinnego, takimi jak wychowanie dzieci, dialog między członkami rodziny, czy rola duchowości w małżeństwie. Przewidziane są również warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli podzielić się własnymi doświadczeniami i szukać rozwiązań na konkretne wyzwania rodzinne.

 • Trzeci dzień zjazdu

  Miejsce Rodziny w Społeczeństwie i Państwie

  Ostatni dzień zjazdu skoncentruje się na analizie roli rodziny w strukturach społecznych i państwowych. Będą omawiane takie tematy jak polityka rodzinna w Europie, wsparcie dla funkcji prokreacyjnych i wychowawczych rodzin, oraz porównanie różnych modeli wsparcia rodziny w różnych krajach. Sesje te będą również okazją do dyskusji o przyszłych kierunkach polityki rodzinnej, nie tylko w Polsce, ale i na szerszym, europejskim tle.

Prelegenci

Prymas Węgier

Temat prezentacji: "Chrześcijaństwo a rodzina"

znany ze swoich głębokich wiedzy teologicznej i zaangażowania w sprawy ekumeniczne, przedstawi biblijną wizję rodziny i jej znaczenie w kontekście współczesnego chrześcijaństwa.

Znani Psycholodzy

Temat prezentacji: "Budowanie miłości i relacji w rodzinie"

Grupa doświadczonych psychologów podzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat wyzwań i rozwiązań w budowaniu zdrowych relacji rodzinnych na różnych etapach życia.

Ludzie Kultury i Ekonomiści

Temat prezentacji: "Rodzina w kontekście kulturowym i ekonomicznym"

Specjaliści z dziedziny kultury i ekonomii podzielą się swoimi przemyśleniami na temat wpływu rodziny na rozwój społeczny i ekonomiczny, jak również roli kultury w kształtowaniu postrzegania rodziny.

„Rodzina jest tam, gdzie życie zaczyna się i miłość nigdy się nie kończy.”

Aktualności